Utvendig kledning

I tillegg til rektangulær kledning i alle bredder, og villmarkspanel, har vi også flere spesielle profiler

Utvendig kledning

Tømmermannskledning

Rektangulær

Den vanlige, rektangulære kledningen til utvendig bruk. Leveres i dimensjonene:

 • 16 x 98 mm
 • 19 x 98 mm
 • 19 x 123 mm
 • 19 x 148 mm
 • 19 x 173 mm
 • 22 x 98 mm
 • 22 x 123 mm
 • 22 x 148 mm
 • 22 x 173 mm
 • 22 x 198 mm
 • 22 x 223 mm
 • 22 x 248 mm

Kirkepanel

Utvendig kirkepanel lages med not og fjær og med profil, men med uhøvlet framside. Der en bruker flat vegg, f.eks. i stav/laft- konstruksjoner, vil en høvlet profil gi mer liv i veggen. Leveres i dimensjonene:

 • 22 x 145 mm
 • 22 x 170 mm
 • 22 x 195 mm

Låvepanel

En enkel utvendig kledning med not og fjær. Legges tett, men en vil etterhvert få en liten lysåpning på et par millimeter. Kledningen legges ofte med varierende bredde. Leveres i dimensjonene:

 • 22 x 145 mm
 • 22 x 170 mm
 • 22 x 195 mm

Villmarkspanel utvendig

Villmarkspanelen har mange muligheter. Den kan brukes stående eller liggende. Innvendig med høvlet overflate, og utvendig med ru overflate og kanter som følger treets form. Villmarkspanelen leveres med «snudd kant». Grovsorteres i breddeklasser:

 • 25 x 200 mm
 • 25 x 230 mm
 • 25 x 250 mm
 • 25 x 280 mm
 • 25 x 300 mm
 • 25 x 350 mm
 • 25 x 400 mm

Stabburspanel

Stabburspanelen lages med not og fjær og med profil, men med uhøvlet framside. Der en bruker flat vegg, f.eks. i stav/laft-konstruksjoner, vil en høvlet profil gi mer liv i veggen. Leveres i dimensjonene:

 • 22 x 145 mm
 • 22 x 170 mm
 • 22 x 195 mm