Priser og betingelsER

                                            ALLE PRISER ER UTEN MVA.

 

INNVENDIGE PANELER FURU

Skyggepanel m/skrå kant (10 mm fuge)

Dim. mmKlassePris pr.Pris pr.Notater
m2løp.m

12 x 120

Natur

142,00

15,60

Endepløyd

15 x 120Natur

159,00

17,47

Endepløyd

15 x 145

Natur

159,00

21,48

Endepløyd
15 x 170Natur

159,00

25,23

Endepløyd

Perlefaspanel

Dim. mmKlassePris pr.Pris pr.Notater
m2løp.m

12 x 95

Natur

142,00

12,03

Endepløyd

12 x 120
Natur

159,00

15,60

Endepløyd

15 x 145

Natur

159,00

21,48

Endepløyd

Krokskogpanel m/runde kanter

Dim. mmKlassePris pr.Pris pr.Notater
m2løp.m

15 x 145

Natur

159,00

21,48

Endepløyd
15 x 170Natur

159,00

25,23

Endepløyd

Glattpanel

Dim. mmKlassePris pr.Pris pr.Notater
m2løp.m
15 x 120Natur

159,00

17,47

Endepløyd

15 x 145

Natur

159,00

21,48

Endepløyd
15 x 170Natur

159,00

25,23

Endepløyd

Faspanel (kan høvles på bestilling)

Priser: se skyggepanel / perlefaspanel.

Laftepanel

Dim. mmKlassePris pr.Pris pr.Notater
m2løp.m

21 x 145

Natur

209,00

28,24

Endepløyd
21 x 170Natur

209,00

33,17

Endepløyd

INNVENDIGE SPESIAL-PANELER FURU

Randsverkpanel

Dim. mmKlassePris pr.Pris pr.Notater
m2løp.m

12 x 95

Natur


12,24

Underligger

21 x 245
Natur

293,00

81,38

Overligger

Gjendepanel

Dim. mmKlassePris pr.Pris pr.Notater
m2løp.m

12 x 70

Natur

8,70

Underligger

21 x 195
Natur

249,00

52,50

Overligger

12 x 70

Natur


8,70

Overligger
21 x 220Natur

266,00

63,10

Underligger

Villmarkspanel

Høvlet overligger 21 mm.

Bredde i mm.Pris pr.Pris pr.
Løpemeterm2 stående

250

83,60

323,00

300

100,10

323,00

350

123,20

341,00

400

145,20

351,00

Pris pr. m2 er inkludert 15 x 170 mm underligger, pris kr.29,42 pr. m.
Pris pr. m2 er beregnet utfra et omlegg på 1,5" på hver side midt på.
Se tabell:

LISTVERK FURU

Standardlister

Dim. mm705845

21


26,00

12

25,50

21,50

17,00

Profilerte lister

Dim. mm1158545

18

55,00

45,00


1520,00

2126,50

Brystningslister

Dim. mm3485

21

20,00

30


74,00

Glattkant furu

Dim. mm245220195

21

74,00

84,00

75,00
30Dim. mm

170

145

120

95

21

63,00

56,00

47,00

37,00
30

49,00

42,00

36,00

28,00

Utforinger furu

Dim. mm195170145

21

78,00

69,00

59,00
Dim. mm

120

95

70

45

21

49,00

39,00

29,00

21,00

Gulvbord

Gulvbord av sentvoksende fjellfuru fra Jotunheimen

Dim. mmKlassePris pr.Pris pr.Notater
m2løp.m

21 x 95

Natur

239,00

20,25

Endepløyd

21 x 120
Natur

239,00

26,26

Endepløyd

21 x 145

Natur

239,00

32,29

Endepløyd
28 x 120
Natur

309,00

33,96

28 x 145

Natur

309,00

41,75

28 x 170

Natur

309,00

49,04

34 x 195

Natur

419,00

77,59

Før legging av massive naturtørkede furugolv anbefaler Langmorkje Almenning:

  • Gulvbordene må akklimatiseres i 3-4 uker før det legges

  • Legg bordene lagvis, med strø imellom, og sett på en vifte. Sørg for at tørkingen blir mest mulig jevn, bl.a. ved å flytte på viften. En vekt på toppen forhindrer at de øverste bordene vrir seg

  • Golvbordene kan også legges løst, og etter en tid når golvet har stabilisert seg, monteres golvet flytende (limes) eller stiftes fast

Langmorkje Almenning kan i perioder levere naturtørkede golvbord med en trefuktighet ned til 15%. Ved levering kan fuktigheten måles, og tiden for akklimatisering avtales. I hytter uten helårs oppvarming kan naturtørkede golv ofte monteres direkte. Vær der forsiktig med å tørke golvene for mye da en kan få buling eller sprengning om vinteren. For etterbehandling av golv, kontakt fagfolk.

DIVERSE

Underpanel endepløyd

Dim. mmPris pr.Pris pr.
m2løp.m

15 X 120

92,00

10,15

15 X 145

92,00

12,48

15 X 17092,0014,66
18 x 120107,4011,80
18 x 145107,4014,51
18 x 170107,4017,05

Underpanel endepløyd

Dim. mmPris pr.Pris pr.
m2løp.m
21 x 95122,0010,33
21 x 120122,0013,39
21 x 145122,0016,48
21 x 170122,0019,36
21 x 195122,0022,58

Justert skurlast gran/furu

Dim. mmKlasse223198173

73

T18

107,00

94,20

81,90
48T18

70,25

62,25

54,60
36T1847,2541,50
Dim. mmKlasse14812398

73

T1870,80
48T1846,70
38,80
29,40
36T1835,6023,60

Furu levert på bestilling: +10%

Justerte forskallingsbord

Se dimensjoner for utvendig kledning

Justerte rekker og lekter - gran/furu

Dim. mm195170145

48

23,20

16,00


3618,3012,40
3011,38
238,90
117,305,85

Uhøvlet firkant/bjelker furu (må bestilles)

Dim. mm300250225200

300

556,00
250

463,00

385,00225

346,00

304,00


200

239,00

175
150

278,00

180,00

125

192,00

100

153,00

136,00

120,00

Dim. mm175150125100

300

250

225
200
175

178,00

150

130,00

125

89,00

100

87,00

56,00

Uhøvlet skurlast

Dim. mm300250225200

75


130,00

114,80

98,00

63

50

104,00

85,70

76,50

64,00

38

79,50

65,80

58,20

48,70

32

67,30

55,00

49,00

41,00

25

52,00

42,80

38,00

32,00

Dim. mm175150125100

75

74,75

62,50

51,60

63

57,50

49,00

39,40

31,30

50

45,10

38,00

31,29

24,50

38

33,90

28,56

23,75

19,00

32

28,50

24,00

19,00

16,00

25

22,20

18,60

15,00

11,90

Bordplater ukantet (må bestilles)

Dim. mm600550500450

100

542,00

475,00

399,00

353,00

75

383,00

329,00

289,00

255,00

50

247,00

212,00

186,00

164,00

Dim. mm400350300

100

308,00

261,00

216,00

75

223,00

188,00

155,00

50

143,00

121,00

99,00

For høvling må vi beregne oss kr. 30,- pr. m

UTVENDIG KLEDNING

Utvendig kledning m/rektangulært tverrsnitt

Dim. mmPris pr.Pris pr.
m2løp.m

16 x 98

162,00

11,82

19 x 98

178,70

13,04

19 x 123165,4016,21
19 x 148158,7019,35
19 x 173146,1021,48
22 x 98200,0014,60
Dim. mmPris pr.Pris pr.
m2løp.m

22 x 123

162,00

11,82

22 x 148

178,70

13,04

22 x 173
165,4016,21
22 x 198
158,7019,35
22 x 223
146,1021,48
22 X 248
200,0014,60

Utv. kledn. enkel- og dobbelfals

Dim. mmPris pr.Pris pr.
m2løp.m

19 x 148

154,00

20,00

Paneler med not og fjær

Uhøvlet framside

Dim. mm.Pris pr.Pris pr.Notater
m2løp.m

22 x 120

179,00

19,67

Kirkepanel / Låvepanel / Stabburspanel

22 X 145

179,00

24,18

Kirkepanel / Låvepanel / Stabburspanel

22 x 170

179,00

28,41

Kirkepanel / Låvepanel / Stabburspanel

22 X 195

179,00

33,14

Kirkepanel / Låvepanel / Stabburspanel

Villmarkspanel

Bredde mm.Pris pr.Pris pr.Pris pr.
Løp.mm2 ståm2 ligg

200

40,95

208,00

273,00

250

53,78

215,00

269,00

280

61,88

223,00

269,00

300

67,55

223,00

270,00

350

86,46

236,00

281,00

400

102,41

248,00

293,00

Villmarkspanel stående leveres med 19 x 173 mm underligger.
Pris pr. meter: kr. 21,48 underligger. Det er beregnet 1,5" omlegg på hver side. På liggende er det beregnet 2" omlegg.

IMPREGNERTE MATERIALER

Type Celcure AC 800 kobberimp. Kl. A. here

Impregnert just. skurlast, rekker og lekter

Dim. mm198173148123

73

100,90

89,80

75,60

48

67,20


50,40

42,00
36

38,40

Dim. mm987348

73
48

33,60

27,30

18,20

36

25,50

19,60


239,20

Impregnert uhøvlet firkant

Dim. mm200175150125100

200

300,00175

265,00

231,00


42,00
150

219,00

191,00

164,00

125

136,00

113,00

100

136,00

102,00

84,00

67,00

Impregnerte terrassebord

Dim. mmKlassePris pr.

løp.m

21 x 95

N

13,20

28 x 95N16,50
28 x 120N20,68

Impregnert utv. kledning m/rektangulært tverrsnitt

Dim. mmPris pr.Pris pr.
m2løp.m
19 x 98

220,68

16,10

19 x 123

212,88

20,87

19 x 148

204,44

24,93

19 x 173

199,06

29,27

Dim. mmPris pr.Pris pr.
m2løp.m

22 x 123

241,45

23,67

22 x 148

233,16

28,43

22 x 173

225,73

33,20

22 x 198

218,87

37,76

22 X 248

214,25

47,58

Underpanel endepløyd

Dim. mmPris pr.Pris pr.
m2løp.m

15 X 120

92,00

10,15

15 X 145

92,00

12,48

18 X 120
92,0014,66
18 X 145
107,4011,80
18 X 170
107,4014,51
21 X 95
107,4017,05

Underpanel endepløyd

Dim. mmPris pr.Pris pr.
m2løp.m
21 x 95122,0010,33
21 x 120122,0013,39
21 x 145122,0016,48
21 x 170122,0019,36
21 x 195122,0022,58

Impregnert utv. kledn. enkel- og dobbelfals

Dim. mmPris pr.Pris pr.
m2løp.m

19 x 148

195,77

25,42

Impregnert vannbrett

Dim. mmPris pr. løp.m

34 x 70

38,00

45 x 9558,00

Impregnerte takrenner

Dim. mmPris pr. m

45 x 95

55,00

53 x 110

69,00

Vi leverer også jernkroker som passer til 53 x 110 mm takrenner.

Kort krok: Kr. 40,00 pr. stk.

Lang krok: Kr. 50,00 pr. stk.

Torvhaldskrok: Kr. 50,00 pr. stk..

Impregnerte toppbord (verandarekkverk)

Dim. mmPris pr. m

34 x 145

49,00

Impregnerte takbord (Dæltak)

Dim. mmPris pr.Pris pr.
m2løp.m

22 x 148

269,00

32,56

Impregnert gjerdestolper

LengderStkDimPrisPris
i meterpr. bunti cmpr. stkbr. rett
1,85

200

4 - 6

25,00

20,00

1,85

100

6 - 11

30,00

25,00

ANNET

PORTSTOLPER FURU

Pris vurderes og avtales ut fra størrelse og kvalitet. Om ønskelig kan portstolpene barkes og kappes i ønskede lengder.

Bjørkenever

Never - Kr. 130,- pr. kg

Furubark

Bark - Kr. 210,- pr. m3

Kutterflis

Flisballer: Kr. 76,- pr. stk

Pris br.rett: Kr. 57,- pr. stk.

Løs kutterflis: 

kr. 190,- pr. m³