Utleiehytter for naturglade folk

Langmorkje Almenning eier flere hytter og skogskoier i allmenningen. Standarden på hyttene varierer noe, men samtlige kategoriseres som såkalt lavstandardtilbud. Beliggenhetsmessig stiller saken seg noe annerledes. Tenkt målgruppe vil være aktive, naturglade folk som ønsker å sove under tak.

Nedre Sjodalshytta (nye bilder kommer)

Steinholet    (ledig for åremålsleie)