Listverk og utforinger

Et kunststykke av et listverk

Listverk fra Langmorkje Almenning er et kunststykke i seg selv. Det er listene og

utforingene som er rammen rundt det hele. Tre har lange tradisjoner i norske hjem, og nå når miljø og renhet er noe som opptar oss alle, er tre og tradisjon på vei tilbake i våre hjem. Trevirke fra Langmorkje Almenning vokser høyt til fjells og på skrinn jord. Disse forholdene gir seinvokst kvalitetsfuru med tette årringer.

Behandling av treverket

Trevirke som er seinvokst er mer stabilt enn virke som har vokst raskt og har brede årringer. Det finnes i dag et stort utvalg av produkter for etterbehandling av trevirke: det kan lutes, lakkes, beises, males eller grønnsåpebehandles. Det kan også behandles med brannhemmende impregnering, alt etter bruksområde. Spør om råd i nærmeste malingsforretning. Det eneste vedlikehold som kreves for å holde furupanel og gulvbord pent år etter år er vask med grønnsåpe. Det gir tre den riktige patina og huset den riktige atmosfære, for ikke å glemme duften av ren natur.

Standardlister

Leveres i dimensjonene:

 • 12 x 45 mm
 • 12 x 58 mm
 • 12 x 70 mm
 • 21 x 45 mm

Profilerte lister

Leveres i dimensjonene:

 • 18 x 85 mm og 18 x 115 mm

Glattkant

Leveres i dimensjonene:

 • 15 x 95 mm
 • 15 x 120 mm
 • 15 x 145 mm
 • 15 x 170 mm
 • 21 x 95 mm
 • 21 x 120 mm
 • 21 x 145 mm
 • 21 x 170 mm
 • 21 x 195 mm
 • 21 x 220 mm
 • 21 x 245 mm

Utforinger

Leveres i dimensjonene:

 • 21 x 45 mm
 • 21 x 70 mm
 • 21 x 95 mm
 • 21 x 120 mm
 • 21 x 140 mm
 • 21 x 170 mm
 • 21 x 195 mm