Sagbruk og høvleri i Randsverk

Langmorkje Almenning forvalter ca. 80 000 dekar furuskog. Virket av godt malmet fjellfuru blir foredlet ved vårt sagbruk og høvleri i Randsverk. Langmorkje Almenning produserer utvendig og innvendig kledning, listverk og gulvbord av seinvoksende fjellfuru

Vi produserer:

  • Innvendig standardpanel

  • Innvendig spesialpanel

  • Utvendig kledning

  • Impregnerte materialer

  • Gulvbord

  • Listverk og utforinger

  • Skurlast

  • Spesialiteter

  • Ved og flis

Skogen vi får tømmeret fra

Skogen består av rundt 80 000 dekar produktiv fjellfuruskog og rundt 60 000 dekar bjørkeskog over barskoggrensa. Årlig avvirkes det rundt 7.000 m3 tømmer, der mest mulig foredles på Randsverk Sag og Høvleri.

Les om vår bærekraftige drift