Malmfuru fra Jotunheimen

Under den mektige Jotunheimen med furuliene opp mot Gjende som nærmeste nabo. Langmorkje Almenning forvalter 100.000 da skog i Vågå. Virket av godt malmen fjellfuru foredles ved vårt sagbruk og høvleri i Randsverk hvor også administrasjonen ligger.

Bærekraftig forvaltning

Langmorkje Statsalmenning er på ca. 882.000 da der det meste er fjellområder. I statsalenningen forvalter Statskog grunneierretten, mens Vågå Fjellstyre forvalter jakt, fiske og bruksretter til setring og beite etter Fjellova. Skogen i almenningen er forvaltet av Langmorkje Almenning etter Lov om bygdealmenninger da virkesretten tilhører 426 bruksberettigede bruk i Vågå. Langmorkje Almenning driver også Randsverk Sag og Høvleri. Den del av statsalmenningen som inngår i Jotunheimen Nasjonalpark er forvaltet av Nasjonalparkstyret. Vågå kommune er regulerings- og bygningsmyndighet.

Randsverk sag og høvleri

Randsverk Sag og Høvleri ligger sentralt i Langmorkje Almenning og foredler mest mulig av virket fra almenningen og utnytter den spesielle kvaliteten til den seinvokste, malmrike fjellfurua i sin produksjon. Her sees sagbruket med høvleri, impregneringsverk og anlegg for stolp og vedproduksjon.

Innvendig standardpanel

Innvendig spesialpanel

Utvendig kledning

Impregnerte materialer

På bestilling impregnerer vi det du ønsker eller tilbyr leieimpregnering av eget virke.

Gulvbord

Vårt brede spekter av gulvbord gir en tidløs gulvflate med lange tradisjoner.

Listverk og utforinger

Det er listene og utforingene som er rammen rundt det hele.

Spesialiteter

Vi sorterer ut virke som vi ser er spesielt, eller har bestilling på til spesielle produkter.

Ved og flis

Skurlast