Sjå prisliste 15.07. 2017

 

Priser gjeldende fra 15. juni 2017 (kan forandres uten varsel).
Alle priser er uten merverdiavgift.

Betalingsbetingelser:
Betaling innen 20 dager fra fakturadato.
Dersom kjøper ikke overholder avtalt betalingsfrist, regnes 8,7% morarente
pr.år.

Lengdetillegg:
For levering av justert skurlast i bestilte lengdergrupper mellom 20 dm. og 57 dm.
blir det regnet pristillegg på 15%. For fremplukka lengder over 57 dm er
tillegget 30%.
For nøyaktig tilkappa justert skurlast, lengder inntil 57 dm regnes et tillegg på
20 %.
Ved levering av høvellast i bestilte lengdegrupper, pluss 20%.
For nøyaktig tilkappa lengder pluss 25%.

Retur
Ved retur av feilbestilt trelast, beregnes et ekspedisjonsgebyr på minst 10% av
partiets verdi.
Tillegg for bestemte lengder refunderes ikke.

Reklamasjon
Reklamasjon på trelasten må skje før montering av hele partiet av samme
dimensjon og sort, og innen 8 dager etter mottakelsen. Ingen retur uten
forutgående avtale med Langmorkje Almenning.

Salgspant
De leverte varene er Langmorkje Almenning sin eiendom inntil fullt oppgjør
er mottatt.